המסנן מבוטל 
Select Brand או 
נא לבחור את המועדון או 

'Open Distance'סוג -

[ 1-18 מאת 18 ]
#
טייס
מספר טיסות
מיטב המרחק
סיכום מרחק קמ
סיכום של משך טיסות
OLC סיכום נקודות
OLC הנקודות מיטב
121103.1 קמ608.2 קמ48:25:051672.85177.41
21131.8 קמ103.5 קמ13:54:11334.0167.73
3627.4 קמ162.6 קמ17:42:47755.58138.32
4426.4 קמ70.3 קמ10:37:27391.35148.54
5221.6 קמ28.3 קמ4:12:0647.9732.84
6714.2 קמ43.4 קמ10:38:05243.4166.57
7413.3 קמ37.9 קמ3:27:03161.3957.67
8812.3 קמ55.1 קמ6:19:32237.7684.24
9128.9 קמ57.1 קמ7:12:41168.7230.07
1088.2 קמ51.8 קמ14:38:02296.2951.00
1177.5 קמ26.1 קמ10:52:05158.9438.31
1246.5 קמ19.1 קמ5:26:23143.0155.27
1314.1 קמ4.1 קמ1:27:5629.5929.59
1423.7 קמ5.1 קמ2:08:3432.5628.99
1523.6 קמ6.8 קמ3:04:1839.7224.52
1623.5 קמ6.0 קמ3:09:5227.8814.81
1713.3 קמ3.3 קמ0:47:5920.1720.17
1821.3 קמ1.5 קמ0:07:508.634.63